სიახლეები

25 დეკემბერი 2015 - გაიცა 1 500-ე სესხი;


01 დეკემბერი 2015 - სამეთვალყურო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება 2016 წელს ახალი ფილიალების გახსნის შესახებ, მათ შორის რუსეთის მიერ საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებულ რეგიონებში.


01 ნოემბერი 2015 - აუდიტორულმა კომპანიამ KPMG -იმ დაიწყო გეგმით გათვალისწინებული 2015 წლის ფინანსური აუდიტის წინა მოსამზადებელი პროცედურები;


01 ოქტომბერი 2015 - ხალიკ ბანკთან გაფორმდა ხელშეკრულება საკრედიტო ხაზის გახსნის შესახებ;


01 სექტემბერი 2015 - საქართველოს ბანკთან გაფორმდა ხელშეკრულება საკრედიტო ხაზის გაზრდაზე;


01 აგვისტო 2015 - ხელი მოეწერა მსოფლიოს ათეულში შემავალ კიდევ ერთ აუდიტორულ კომპანია ნექსია თი ეისთან საგადასახადო რისკების შემცირების და მისი გამოვლენის მიზნით აუდიტის განხორციელებაზე;


30 აპრილი 2015 - აუდიტორულმა კომპანია BDO განახორციელა იურიდიული რისკების გამოვლენის და შემცირების სააუდიტო მომსახურება;


01 აპრილი 2015 - კრედექსის საკრედიტო პორტფელმა გადააჭარბა 4 000 000 ლარს;


01 მარტი 2015 - ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას საქართველოს ბანკთან საკრედიტო ხაზის გამოყოფის თაობზე


01 თებერვალი 2015 - კრედექსის კლიენტებს მიეცათ საშუალება მიიღონ ფულადი გზავნილების ოპერაციების სერვისი, სწრაფად და მარტივად;


28 იანვარი 2015 - ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას ლიბერთი სექიურითიზ და ლიბერთი ფაინენს ფონდებთან სესხების გამოყოფის თაობზე


31 მარტი 2014 - 2014 წლის მარტში კრედექსის კაპიტალმა გადააჭარბა 1 000 000 ლარს.


12 მარტი 2014 - 2014 წლის 12 მარტს კრედესმა ხელი მოაწერა მიკრო საფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციაში შემუშავებულ ეთიკის კოდექს, რომელიც ეფუძნება მაქსიმალური გამჭირვალობის და “სმარტკომპანის” პრინციპებს.


12 მარტი 2014 - 2014 წლის 12 მარტს დაიწყო ახალი ფილიალის სარემონტო სამუშაოები სადაც იგეგმება მომხმარებლისთვის ფინანსური ოპერაციების სრული სპექტრის შეთავაზება.


26 დეკემბერი 2013 - 2013 წლის 26 დეკემბერს ხელი მოეწერა მსოფლიოში უმსხივლეს ოთხეულში მყოფი აუდიტორულ კომპანია KPMG-სთან აუდიტორული მომსახურებაზე.


01 აპრილი 2013 - 2013 წლის აპრილში დაინერგა ახალი საკრედიტო პროდუქტი სწრაფი ბიზნესს სესხი, რომელითაც მომხარებელმა შესაძლებელია ისარგებლოს როგორც საკრედიტო ხაზი.


01 თებერვალი 2013 - 2013 წლის თებერვალს კრედექსი გახდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის სრულუფლებიანი წევრი.


01 დეკემბერი 2012 - 2012 წლის 1 დეკემბერს გაფორმდა ხელშეკრულება კრედიტ ინფო საქართველოსთან მონაცემთა ბაზების გაცვლაზე .


05 ნოემბერი 2012 - 2012 წლის 5 ნოემბერს გაფორმდა ხელშეკრულება „დოლფინ სოფტვეა“-სთან და დაინერგა თანამედროვე ქსელური პროგრამული უზრუნველყოფა „ლოუნ ქიფერი“.


29 ოქტომბერი 2012 - 2012 წლის 29 ოქტომბერს შპს „მისო კრედექსს“ ეროვნული ბანკის N1101 განკარგულებით მიენიჭა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სარეგისტრაციო ნომერი N691012.