ქარ | ENG

სიახლეები

01 დეკემბერი 2015
სამეთვალყურო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება 2016 წელს ახალი ფილიალების გახსნის შესახებ, მათ შორის რუსეთის მიერ საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებულ რეგიონებში.
25 დეკემბერი 2015
გაიცა 1 500-ე სესხი;
01 ნოემბერი 2015
აუდიტორულმა კომპანიამ KPMG -იმ დაიწყო გეგმით გათვალისწინებული 2015 წლის ფინანსური აუდიტის წინა მოსამზადებელი პროცედურები;
01 ოქტომბერი 2015
ხალიკ ბანკთან გაფორმდა ხელშეკრულება საკრედიტო ხაზის გახსნის შესახებ;
01 სექტემბერი 2015
საქართველოს ბანკთან გაფორმდა ხელშეკრულება საკრედიტო ხაზის გაზრდაზე;
30 აპრილი 2015
აუდიტორულმა კომპანია BDO განახორციელა იურიდიული რისკების გამოვლენის და შემცირების სააუდიტო მომსახურება;
01 აპრილი 2015
კრედექსის საკრედიტო პორტფელმა გადააჭარბა 4 000 000 ლარს;
01 მარტი 2015
ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას საქართველოს ბანკთან საკრედიტო ხაზის გამოყოფის თაობზე
01 თებერვალი 2015
კრედექსის კლიენტებს მიეცათ საშუალება მიიღონ ფულადი გზავნილების ოპერაციების სერვისი, სწრაფად და მარტივად;
28 იანვარი 2015
ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას ლიბერთი სექიურითიზ და ლიბერთი ფაინენს ფონდებთან სესხების გამოყოფის თაობზე
31 მარტი 2014
2014 წლის მარტში კრედექსის კაპიტალმა გადააჭარბა 1 000 000 ლარს.
12 მარტი 2014
2014 წლის 12 მარტს კრედესმა ხელი მოაწერა მიკრო საფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციაში შემუშავებულ ეთიკის კოდექს, რომელიც ეფუძნება მაქსიმალური გამჭირვალობის და “სმარტკომპანის” პრინციპებს.
12 მარტი 2014
2014 წლის 12 მარტს დაიწყო ახალი ფილიალის სარემონტო სამუშაოები სადაც იგეგმება მომხმარებლისთვის ფინანსური ოპერაციების სრული სპექტრის შეთავაზება.
26 დეკემბერი 2013
2013 წლის 26 დეკემბერს ხელი მოეწერა მსოფლიოში უმსხივლეს ოთხეულში მყოფი აუდიტორულ კომპანია KPMG-სთან აუდიტორული მომსახურებაზე.
01 აპრილი 2013
2013 წლის აპრილში დაინერგა ახალი საკრედიტო პროდუქტი სწრაფი ბიზნესს სესხი, რომელითაც მომხარებელმა შესაძლებელია ისარგებლოს როგორც საკრედიტო ხაზი.
01 თებერვალი 2013
2013 წლის თებერვალს კრედექსი გახდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის სრულუფლებიანი წევრი.
01 დეკემბერი 2012
2012 წლის 1 დეკემბერს გაფორმდა ხელშეკრულება კრედიტ ინფო საქართველოსთან მონაცემთა ბაზების გაცვლაზე
05 ნოემბერი 2012
2012 წლის 5 ნოემბერს გაფორმდა ხელშეკრულება „დოლფინ სოფტვეა“-სთან და დაინერგა თანამედროვე ქსელური პროგრამული უზრუნველყოფა „ლოუნ ქიფერი“.
29 ოქტომბერი 2012
2012 წლის 29 ოქტომბერს შპს „მისო კრედექსს“ ეროვნული ბანკის N1101 განკარგულებით მიენიჭა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სარეგისტრაციო ნომერი N691012.